InfoSec

Info saugumo blogas

« PreviousNext »

Komercinės žvalgybos padalinio kūrimas

5 rugsėjis 2006

books_IntelligenceKas geriau už visus susitvarko su komercinės žvalgybos padalinio kūrimu. Akivaizdu, kad tai yra darbuotojas, išmanantis komercinę žvalgybą. Tai gali būti žmogus, turintis darbo patirtį organizacijoje ir gerai žinantis jos rinkos niuansus, arba specialiai tokio padalinio kūrimui pasamdytas žmogus.

Pasirinkimas vyksta tarp to, ar komercinės žvalgybos profesijos apmokyti žmogų iš bendrovės ar ieškoti komercinės žvalgybos profesionalo, sugebančio giliai pajausti korporacinę kultūrą ir visus šakos, kurioje dirba įmonė, atspalvius. Daugumoje atvejų, kaip rodo patirtis, pirmenybė teikiama žmogui „iš organizacijos vidaus“.

Kaip „pasikaustyti“ komercinės žvalgybos darbe? Jūs kažin ar žinote viską apie visus, tačiau kiekvienas mano, kad jūs žinote absoliučiai viską. Tokiu atveju, teisingai yra sakoma: „Aklųjų šalyje ir vienaakis – karalius“. Tačiau tai dar reikės įrodyti. Skaitykite profesionalią literatūrą, studijuokite informaciją Internete, klausinėkite kolegų, lankykite mokomuosius kursus, seminarus ir konferencijas – ir jūs gausite pakankamą pasiruošimą tam, kad pradėtumėte savarankiškai dirbti.

Kam jūs tiesiogiai pavaldus? Komercinės žvalgybos darbas kompanijoje būtinai turi būti remiamas aukščiausiosios vadovybės, atsakingos už kompanijos dabartinius ir ateities veiksmus. Tačiau praktikoje ne visada yra taip. Be to, naudinga yra prisiminti, kad žvalgyba yra tampriai susijusi su elgesio reakcijomis, su psichologine sąveika ir, būtent, sugebėjimas užmėgzti kontaktą su žmonėmis užtikrina didžiausius komercinės žvalgybos darbuotojo pasiekimus.

Užduočių nustatymas. Komercinė žvalgyba užsiima informaciniu svarbiausių kompanijos sprendimų aprūpinimu. Tiesioginių užduočių ir tikslų nustatymas yra būtina komercinės žvalgybos vadovo profesinės veiklos dalis. Būtina žvalgybos veiklos sąlyga – spręsti konkrečią užduotį ir nenukrypti. Darbe reikia būti racionaliu ir stengtis įvertinti išlaidas ir prognozuojamą rezultatą.

Kas gali jums padėti. Žvalgyboje nuostabu yra tai, kad kiekviena užduotis, kiekvienas tyrimas – unikalūs. Be to, yra keletas standartinių procedūrų, kurios duoda puikiausius rezultatus. Nėra nieko blogo naudoti šablonus, kurie gali duoti gerą rezultatą. Peržvelkite profesionalią literatūrą ir naudokite naudingus šablonus ir įrankius.

Įrankių naudojimas. Žvalgyba užsiima suprantamais dalykais, kuriuos galima tiksliai suformuluoti. Be to, jūs turite turėti įrankius, padedančius jums darbe. Kiekvienas susikuria individualius darbo metodus. Be abejo, ir jūs laikysitės jūsų pačių susikurto stiliaus. Kuo ilgiau jūs užsiimsite konkurentų žvalgyba, tuo daugiau duomenų jums reikės saugoti. Tačiau nesileiskite įtraukiami į neapgalvotą sistemų ir technologijų kolekcionavimą, kompiuterinės technologijos pačios savaime negali išspręsti visų problemų darbe su besiplečiančia dokumentų apimtimi. Jūs turite tiksliai žinoti, ko jūs norite ir kaip jūsų programinio aprūpinimo dalis bus integruota į bendrą korporacinę informacijos sistemą.

Daryti viską pačiam ar atiduoti darbą „autsorsingui“? Empiriniai duomenys teigia, kad 50-70% duomenų, kurie reikalingi įprastinių komercinės žvalgybos projektų vykdymui, gali būti randami jūsų pačių kompanijos viduje. Todėl kažin ar galima laikyti pateisinamu kompanijos resursų eikvojimą bereikalingos informacijos rinkimui. Pirkite tik tai, be ko visiškai neįmanoma apsieiti, ir ko negalima rasti jūsų kompanijos viduje. Pagrindine komercinės žvalgybos specialisto užduotimi turi tapti, būtent, informacijos, jau esančios savo įmonės viduje, surinkimas ir apdorojimas.

Tikslas pateisina priemones? Ne! Žvalgyba – tai menas rinkti žinias. Yra situacijų, kai verslo ar vadovų, besiveržiančių į valdžią, spaudimas skatins jus ieškoti greičiausio sprendimo, peržengti teisėtumo „raudonąją liniją“ arba įžengti į etikos „pilkąją zoną“. Jei jūs peržengsite ribą, tai ne tik neišeis į naudą jūsų kompanijos interesams, bet ir garantuos jums bemieges naktis.

Ar gali padėti profesionalų draugija? Egzistuoja du profesionalų draugijų tipai: tų, kas dirba vienoje šakoje su jumis, arba tų, kurie profesionaliai užsiima komercine žvalgyba, bet kitose šakose. Be to, yra profesionalų asociacijos, valdančios milžiniškas brangios informacijos saugyklas. Ryšiai ir sąveika su kolegomis gali ne tik padėti patobulinti instrumentų naudojimo įgūdžius, bet ir duoti įsitikinimo profesionalumu jausmą, kurio, dėl objektyvių priežasčių, daugiau nėra kur gauti.

Panašūs įrašai:

Kategorija Straipsniai, Žvalgyba | Į viršų

Nėra komentarų

Parašyk komentarą